Plogbillsaktioner i Sverige

Plogbillar gripna inne på SAAB Microwave

Med var sin smideshammare började Ulla Røder och Per Herngren avrusta en radarkupol samt Microwaves test-anläggning i Mölndal torsdagen 26 juni 2008. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill greps inne på Saab Microwave. Förutom den handgripliga desarmeringen har de även planterat fikon inne på fabriksområdet.

Läs mer
Se bilder

Välj Livet!

Den 20 april 1988 genomfördes den första plogbillsaktionen i Sverige. Gun-Marie Carlsson (numera Tranberg) och Henrik Frykberg hade väntat i flera dygn vid Uddevalla hamn på att kanonerna skulle anlända på järnvägsvagnar. Kanonerna var av typen Fälthaubits 77 och de var en del av Bofors stora Indienorder.

Området var starkt bevakat och Henrik och Gun-Marie fick åla sig fram längs stranden. Den sista biten fram till järnvägsvagnarna där kanonerna stod var de dock tvungna att gå synliga. Några meter från en av kanonerna tändes strålkastarna på en bil. De gick fram till kanonerna med sina verktyg men lade dessa på marken så fort vakten kom. De blev arresterade och släppta efter ca 10 timmar. 

Plogbillsrättegång mot Ulla Røder och Per Herngren

Lyssna på, eller ladda ner, rättegången!

1 april 2009 ställdes Ulla Røder och Per Herngren inför tingsrätten för att med var sin smideshammare ha avrustat en krigsradarkupol torsdagen 26 juni 2008. Två dagar innan, den 24 juni, hade de dessutom börjat avrusta Microwaves test-anläggning för krigsradar i Mölndal. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill planterade dessutom fikon inne på krigsfabriken. (inspelad 20090401, svenska, 56 min)


40 dagsböter för hamrande på krigsradarkupol och testanläggning

6 april 2009 fick Ulla Røder och Per Herngren domen 40 dagsböter av Mölndals Tingsrätt för olaga intrång (4 kap 6 § 2 st brottsbalken, mål nr B 2761-08). Rättegången hölls 1 april 2009. 24 och 26 juni 2008 hade de två från plogbillsrörelsen gått in på Saab Microwave i Mölndal och hamrat med smideshammare på krigsradarkupol samt delar av testanläggningen.

Läs mer, samt överklagan

  • Sex månaders fängelse förJas avrustare 2009!
  • 14  granatgevär och en Haubitz 77Bavrustade 16 oktober 2008.Domen blev fängelse.

Stoppa Vapenexporten – Plogbillsaktion 2

På torsdagskvällen den 16 februari 1989 rullade fem kanoner, fälthaubits 77b, in på Kristinehamns järnvägsstation. Kanonerna var tillverkade på Bofors och skulle fraktas till en hamn på västkusten för vidareleverans till Indien. 

Gunilla Åkerberg från Segmon i Värmland och Anders Grip från Björkå i Småland tog sig in på banområdet. De gick upp på en järnvägsvagn och gjorde en kanon obrukbar genom att hamra på laddningsmekanismen, varefter de hängde upp en banderoll med texten ”AVRUSTNINGEN HAR BÖRJAT”. De hängde sedan upp en gunga på kanonröret som de prövade, varefter de firade avrustningen med att äta semlor. Polisen kom efter en halvtimme och arresterade dem. De var positiva till aktionen och gav tips om var en ny plogbillsaktion skulle kunna genomföras. De blev dömda till skadestånd men Bofors lade ner sina anspråk.

Plogbillsaktion Eskilstuna

I gryningen på vårdagsjämningen den 20 mars 1990 klättrade Linus Brohult, Johan Hammarstedt och Lasse Gustavsson över staketet till FFV-Ordnance Gevärsfaktori i Eskilstuna. De gick in i fabriksbyggnadens entré och kom fram till en utställningsmonter med bl a ett Carl Gustaf granatgevär. De bröt upp låset, lade granatgeväret på golvet och hamrade på avfyrningsmekanismen tills vapnet inte längre var brukbart. De vecklade ut sin banderoll ”VAPEN HAR AVRUSTATS” och satte sig och sjöng. 

Granatgevären är Sveriges mest exporterade vapen och har använts i mängder av olika krig, bl a i Vietnamkriget. Så småningom kom en tjänsteman som i sin tur kontaktade polisen som kom och grep dem. De dömdes så småningom till skadestånd, vilket de vägrat betala.

Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet

Den 1 mars 1991 gick Stefan Falk från Stockholm, Anders Grip från Björkå i Småland och Per Herngren från Göteborg in med morgonskiftet på FFV-Ordnance Gevärsfaktori i Eskilstuna. I arbetskläder och besöksbrickor med texten ”Ett avväpnande BESÖK på Gevärsfaktoriet” gick de in till vapenlagret. Stefan avrustade ett automatgevär, AK-5, medan Per och Anders tog ner två Carl Gustaf granatgevär som de avrustade med sina hammare. 

En grupp arbetare hade samlades runt dem men stämningen var lugn och de kunde prata tills polisen kom. Rättegången hölls först 1994 och de dömdes till böter (Per och Stefan) respektive 1 månads fängelse (Anders).

Plogbillsaktion Ing 3

Den 8 januari 1992 var första gången som en värnpliktig genomförde en plogbillsaktion. Magnus Eklund från Stockholm var inkallad till militärtjänst på Ing 3 i Boden. När han fick sitt vapen, ett automatgevär AK-4, lade han ner det på golvet och slog sönder siktet samt fästet till amunitionsmagasinet. Han lade därefter sin hjälm upp och ner på golvet – en lokal symbol för fred – och klargjorde för befäl att han inte längre stod till krigsmaktens befogande. 

Magnus delade ut ett brev där han förklarade att ”jag vill avrusta mitt eget våld och visa att det finns de som inte accepterar militarismen… Jag önskar att folk ska bli mindre rädda att bryta sin lydnad och istället ta sina tankar på allvar. Stora strukturer, såsom militären, vilar till sist på oss individer”. Magnus dömdes till fyra månaders fängelse.

JAS till plogbillar -93

På sommarsolståndet den 22 juni 1993 tog sig Igge Olsson och Pia Lundin, båda från Uppsala, in på Saab:s militära område i Linköping där JAS 39 Gripen tillverkas. De sådde vetefrön och planterade uppdrivna veteplantor i marken, tog sig fram till hangaren och bröt sig in genom att bända upp en dörr med kofot. De hängde upp en vacker banderoll med aktionens namn och började hamra på bombfästena på flygplansvingarnas undersida. När de var klara bredde de ut en indisk duk och började äta bröd och dricka vatten. Vakter kom och de blev de bjudna på körsbär som de dock inte tog emot. 

Två dagar senare fortsatte aktionen. Hans Leander och Tomas Falk, även de från Uppsala, gick in för att avrusta ytterligare tre plan. Bevakningen var nu betydligt skärpt och de blev upptäckta innan de kommit fram till hangaren. Alla fyra häktades, anklagade för grovt sabotage. 

Tingsrätten dömde dem för grov skadegörelse (Igge och Pia), respektive medhjälp och försök till grov skadegörelse (Tomas och Hasse), till 1½ års fängelse och 1,7 miljoner kronor i skadestånd till Saab. Hovrätten i sin tur sänkte straffet till 1 års fängelse och 84 000 kronor i skadestånd. De avtjänade sina straff och frigavs i augusti och november 1994. 

Skadeståndet ville de dock inte betala till Saab eftersom pengarna då skulle användas till JAS. De föreslog därför till Saab att pengarna skulle gå till något annat projekt. Saab var från början positiva men sa nej när de förstod att gruppen inte ville upphöra med motståndet mot JAS.

Anarkistisk Plogbillsaktion

Den 27 januari 1994 tog sig Calle Höglund från Lidköping och Karna Rusek från Göteborg in på flygbasen Såtenäs F7 i Lidköping att göra ett Viggen-plan obrukbart. De avrustade planet genom att hamra på dess framspets där pitotrör och nosradomen sitter (innehåller bl a radarteknologi samt mätinstrument för lufttryck), varpå de greps och blev häktade, misstänkta för grovt sabotage. 

De dömdes senare för sabotage till tolv (Calle) respektive tre månaders fängelse (Karna). Även stödpersonerna åtalades. Ulf Lundblad, Mats Kolmisoppi och Henrik Höglund dömdes för medhjälp till sabotage till åtta månaders fängelse (Ulf och Henrik) resp 2 års villkorlig dom (Mats). Alla fem dömdes att solidariskt betala skadeståndet på 206000 :-.

Avrustning för Fred

1996 års mottagare av Nobels fredspris, Jose Ramos Hortas, gav i ett uttalande sitt stöd plogbillsgruppen Avrustning för Fred. Uttalandet finns länkat. Torsdagen 24 oktober 1996 klockan 18:00 klättrade Igge Olsson och Kajsa Svensson över staketet till Landvetters flygplats utanför Göteborg. De kunde därefter finna vägen in i flygplatsens lagerlokal för avgående gods, och efter att ha hejat på arbetarna skredde de till verket: Dagens arbetsuppgift var att finna samt ickevåldsligt avrusta en sändning vapen ämnade för Indonesien som förtrycker befolkningen på Östtimor. Syftet var att fredligen avrusta delar till Bofors luftvärnssystem Robot 70, som då skulle skickas till Indonesien. De lyckades inte finna dem men flera trevliga samtal uppstod med lagerarbetarna som blev bjudna på bullar. 

Lagerpersonalen sa visserligen inte något om var vapensändningen befann sig, men plogbillsgruppen Avrustning för Fred och dess stödpersoner tror att den stora öppenheten under hela aktionsfösöket var en av orsakerna till att stämningen var god ännu då Igge och Kajsa gick ut ur lagret tillsammans med två poliser. De släpptes, och drygt två år hann gå innan Igge och Kajsa blev kallade till rättegång. 

Rättegången ägde rum i Mölndals tingsrätt den 8 december 1998. Domaren ville inte tillåta någon som helst bevisning från aktivisternas sida angående Indonesiens folkmord på Östtimor. Avrustning för Fred arrangerade därför en extra rättegång på kvällen samma dag i Viktoriahuset där de lade fram bevis för att deras avrustningsförsök var lagligt och moraliskt befogat. Tingsrättens dom blev 40 dagsböter för olaga intrång.

Så Välj Då Livet

Kvinnoplogbillsgrupp som den 19 april 1997 försökte avrusta en Boforskanon. Mer information om denna aktion finns på deras hemsidor.

Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber

Den 13 september 1998 tog sig Plogbillsgruppen Bröd Inte Bomber in på fabriken för kärnvapenubåtar i Barrow, England. Öppet och ickevåldsligt började de montera ner utrustning som användes vid tillverkningen av ubåtarna, innan de greps av vakterna. De häktades och satt inne i sex månader.

I maj hölls rättegången, en spännande rättegång där de tre plogbillarna Ann-Britt Sternfeldt, Annika Spalde och Stellan Vinthagen bland annat hävdade att innehav av kärnvapen strider mot internationell lag. Enligt ett utlåtande från den internationella domstolen i Haag 1996, är allt användande eller hot med kärnvapen förbjudet. Och eftersom Nürnberg-tribunalen som skrevs på efter andra världskriget hävdar att alla medborgare har inte bara en rättighet, utan en även skyldighet, att ingripa när regeringen bryter mot internationell lag, såg sig plogbillarna tvungna att handla.

Rättegången fick ett dramatiskt slut. Trots flera timmars överläggning kunde juryn inte enas om huruvida aktionen var laglig eller olaglig. Resultatet blev en så kallad Hang Jury, det vill säga de befanns varken vara skyldiga eller oskyldiga. I väntan på en ny rättegång blev de frisläppta, och domaren bestämde sig för att fråga regeringen om internationell lag stod över brittisk lag eller inte. Den nya rättegången började den 13 oktober. Ann-Britt Sternfeldt deltog dock inte i rättegången på grund av sjukdom.

Den 21 oktober meddelade rätten att plogbillarna fick 1 års fängelse för aktionen. Med jurysiffrorna 10-2 befanns de åtalade skyldiga till ”conspiracy to commit criminal damage”.

Läs mer på Bröd Inte Bombers hemsidor.

Plogbillgruppen Dansa och Sjung

Plogbillsgruppen Dansa och Sjung startade i maj 2003. Ett tiotal deltagare från England, Holland och Sverige har deltagit. Syftet är att göra vapeninspektioner på olika vapenföretag för att undersöka om där finns vapen som ska säljas till krig. I fall sådana vapen hittas försöker gruppen med exemplets makt visa att dessa vapen måste avrustas.

Ulrika Hävre och Igge Olsson från arbetsgruppen Vapeninspektion för Avrustning åtalades den 7 juni 2004 i Linköping för att ha letat upp och räknat de JAS-plan som byggs av SAAB. Torsdag den 15 januari 2004 tände Ulrika Hävre ett gravljus utanför JAS-området innan hon under två timmar genomförde vapeninspektionen. Igge Olsson väntade utanför området och hade kontakt med familj och vänner.

Ulrika Hävre åtalades för Brott mot lag om skydd av samhällsviktiga anläggningar samt förberedelse till sabotage (högst 4 års fängelse). Igge Olsson åtalades för medhjälp till brott mot lag om skydd av samhällsviktiga anläggningar.

Under rättegången den 15 december 2004 i Linköpings tingsrätt mot Ulrika Hävre och Igge Olsson menade åklagaren att eftersom det var en förberedelse för ”avrustning” och ”plogbillsaktion” så bör domstolen ge fängelse.

Domen mot Ulrika Hävre blev fyra månaders fängelse. Brottsrubriceringen var förberedelse till sabotage, samt brott mot lagen om skydd av samhällsviktiga anläggningar. Igge Olsson dömdes till 100 dagsböter för medhjälp.

Domen överklagades till hovrätten. På onsdag den 7 september omprövade Göta Hovrätt domen mot de båda plogbillsaktivisterna. Göta Hovrätt mildrade domarna mot plogbillsaktivisterna Ulrika Hävre och Igge Olsson.

Ulrika Hävre dömdes av Linköpings Tingsrätt för förberedelse till sabotage, men detta underkändes av hovrätten och rubriceringen ändrades till olaga intrång istället. För Ulrikas del sänktes straffet från fyra månader till en månads fängelse.

– Det här är en seger, både för oss personligen och för det fortsatta fredsarbetet, säger Ulrika. Jag känner mig inspirerad att fortsätta mitt arbete som vapeninspektör.

Igge Olsson, som bistått Ulrika med råd och dåd, dömdes till 100 dagsböter för medhjälp.

Den 4 december 2005 påbörjade Ulrika Hävre sin en månad långa fängelsestraff, som blev följden av den vapeninspektion som genomfördes vid SAAB:s militära fabrik i Linköping i januari 2004.

Läs mer på Dansa och Sjungs hemsidor.

Aktionerna till och med Så Välj Då Livet är sammanställda av Hans Leander 1999 09 22