Plogbillsgruppen Dansa och Sjung
Till plogbillsrörelsens sida Startsida Nyheter Bilder Aktiv

Uttalande av Plogbillsgruppen Dansa och Sjung

När vi är rädda och hellre skulle vilja låta andra göra jobbet,
när vi är upptagna med att tjäna pengar och samla på hög,
när vi har så många andra plikter,

har vi förmått oss att lita på varandras stöd, har vi förmått oss att klättra över stängslet in i den kalla dimman - vem vet vägen? -, har vi förmått oss att hamra märken i vapen - aldrig kommer vi att få möta den de var avsedda för - må hon dansa och sjunga.

Gjorde vi rätt? Ska vi låsas in i en cell, tas ut för matning och rastning? Släpps vi fria när vi kuvats?

Om ickevåld söker upp våld för att göra motstånd mot det, måste det då brännas på bål, spikas upp på en bräda?

Vi har skäl: Vi smider svärd till plogbillar för att var och en ska ha rätt till hem och mat för dagen. Och inte längre behöva vara rädd

Plogbillsgruppen Dansa och Sjung
Ulrika Hävre, Per Herngren


 

Sidans topp