Litteratur

Nedan följer exempel på litteratur som är relaterad till plogbillsrörelsen.

Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring

Ickevåld! – Handbok i fredlig samhällsförändring är ett pionjärarbete. Trots att ickevåld har en lång tradition i Sverige har det inte förrän nu funnits en bok i ämnet för allmänheten. Ickevåld! vänder sig både till dem som har ett allmänt intresse för denna demokratiska kampform och till dem som är eller funderar på att bli aktivister. Boken tar upp både de grundläggande idéerna bakom ickevåldet och ger redskap för det praktiska arbetet. Författarna Klaus Engell-Nielsen, Annika Spalde och Pelle Strindlund är förgrundsgestalter i den svenska ickevåldsrörelsen.
Läs mer om boken här.

Samtal med ett vapenföretag – Dialogen mellan Plogbillsrörelsen och Bofors

1997-2000 Utvärdering och analys av den fyra år långa dialogen. Företrädare från Bofors medverkar i boken. Av Klaus Engell-Nielsen, 2001. 148 sidor. 
Läs mer om boken här.

Civil olydnad (Herngren)

En kritisk bok om erfarenheter och misstag under civil olydnad. Om allt från förberedelse, förhör, gömma flyktingar till nya beslutsformer som konsensus. Per Herngren, 1999, pocket.

Civil olydnad (Thoreau)

En klassiker för alla samhällsförändrare. Gandhi lär ha haft boken med sig vart han än gick. Henry David Thoreau anfäktar i denna 152 år gamla stridsskrift individens skyldighet att göra motstånd mot orättfärdig maktutövning. Utgiven 2001 av h:ström, 90 sidor.

 

Satyagraha, Om Gandhis ickevåld och effektivitet

En analys av Gandhis ickevåld utifrån motsättningen mellan det sanna och det effektiva. Särskilt frågan om tvång och ickevåld. Av Hans Leander. Utgiven 1998 av Stiftelsen för Fredsarbete, 66 sidor.

Förberedelse för Motstånd

Problem och möjligheter i förberedelser av ickevåldsliga motståndsaktioner. En kritisk granskning av Plogbillsrörelsens förberedelsemetoder. Av Stellan Vinthagen. Utgiven 1998 av Stiftelsen för Fredsarbete och Omega, 107 sidor.

Överens

En bok om demokratiska mötesformer. Av Tomas Falk och Igge Olsson. Utgiven 2000 av Fria förlaget, 98 sidor.

Fängelsebrev

Brevväxling mellan Pia Tistelö (fd Lundin) och en skolklass i Rinkeby under fängelsetiden. Gunilla Lundgren, Verbum, 100 s, 1986.