Plogbillsrörelsen Hemsida | Plogbillsaktioner | Aktiv/Stöd | Nyheter | Arkiv | Länkar | English/Español

Nyheter

Välkommen att fira Påsk i den vapenlöse Jesus fotspår
Påskvandra och plantera vinstockar
Örebro-Karlskoga 8-16 april 2006

Påskfirande – för en värld där människor kan leva i trygghet

Jesus sa nej till våldsanvändning och utmanade förtryckande system. Men vad innebär det att följa Jesus i dagens värld? Vi, från Kristna Fredsrörelsens lokalgrupper i Göteborg och Örebro, motståndskommuniteten Fikonträdet med flera, vill tillsammans med dig fira påsk för en värld där människor kan leva i trygghet.

Vi tror att Gud kallar oss att börja leva gudsriket redan här och nu. Att fira ”Påsk i den vapenlöse Jesus fotspår” är ett sätt att koppla samman kyrkoåret och vår kristna tro med aktiv handling för en rättvis och tryggare värld. Vi vill inte bara reflektera över vad Jesus gjorde, utan tillsammans öva oss i att gå i hans fotspår.

Ickevåldsträning och påskvandring

Vi samlas i Örebro lördagen den 8 och inleder med två dagars ickevåldsträning som en parallell till Jesus och lärjungarnas förberedelse.

På måndagen den 10 börjar vi vår vandring mot Karlskoga. Både pilgrimsrörelsen och politiska marscher ger inspiration till vandringen. Under vandringsdagarna kommer vi att be, reflektera och samtala kring några av påskens teman, bland annat:

  • Den sista måltiden. Vari består vår gemenskap och hur kan vi dela jordens gåvor med varandra?
  • Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Hur kan ”tjänande” och ”makt underifrån” vara ledstjärnor i vårt engagemang?
  • Judas förräderi. Vilka förråder vi idag för pengar?
  • Petrus förnekelse. Vad har vi svårt att stå upp för?

Vi hoppas också att det blir tillfälle till samtal med människor under vägen.

Plantering av vinstockar

Strax innan Jesus greps gick han in på tempelområdet och ingrep mot handeln som pågick där. Templet hade blivit ett rövarnäste, sa han, och inte det bönens hus det var avsett att vara.

Vi vill att Sverige ska vara ett fredens land och inte ett land som tjänar pengar på vapenhandel. I Jesu fotspår vill vi konkret gestalta den värld vi tror är möjlig genom att – i slutet av veckan – gå in på vapenfabriken Bofors område och plantera vinstockar.

Varför just vinstockar? I profeten Mikas vision (Mika 4:4) är det vin– och fikonträd som ger människor skydd, mat och dryck. Man kan sitta trygg under sin vinstock. Ingen övas längre för krig. I augusti 2005 gick en grupp in på en kärnvapenfabrik i England för att plantera vinstockar och fikonträd. Så som de hade inspirerats av profetens budskap, och ville börja leva det, så har vi.

Allt vårt handlande ska ske i ickevåldets anda: vi tar ansvar för våra handlingar, vi bemöter alla med respekt. Det kommer att finnas uppgifter också för dem som inte vill riskera några juridiska konsekvenser.

Stillhet och framåtblickande

Fredagen blir en stilla dag med tid för bön och meditation. Under lördagen pratar vi om det som hänt under veckan, och om hur vi kan stötta varandra i fortsatt arbete. Vi förbereder oss också för påskmässan, som får avsluta vår gemensamma vecka. Vi hoppas kunna fira den tillsammans med en församling i trakten.

Välkommen!

Välkommen att var med på hela eller delar av påskfirandet. Vi kommer att hålla kostnaderna, för mat och logi, så låga som möjligt. Logi kommer vi att försöka ordna i församlingshem och liknande, eller hemma hos människor. Maten kommer att vara vegetarisk/vegansk.

Vi räknar med att gå cirka en mil per dag under vandringsdagarna, på mindre vägar.

Anmäl dig senast den 10 mars till:paskvandring@yahoo.se eller tel: 076-246 1994

Arrangörer: Kristna Freds Göteborg, SPEAK Göteborg, Kristna Freds Örebro, Kristna Freds Smeder, motståndskommuniteten Fikonträdet.

”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.”
Mika 4:3-4


Farwell to Arms

Sidans topp