Plogbillsrörelsen Hemsida | Plogbillsaktioner | Aktiv/Stöd | Nyheter | Arkiv | Länkar | English/Español

Nyheter

Pressmeddelande torsdag 2008-06-26

Plogbillar gripna för att ha hamrat på krigsradarkupol samt Test Range

Med var sin smideshammare började Ulla Røder och Per Herngren avrusta kupolen till en krigsradar samt delar av Microwaves test-anläggning i Mölndal.

 Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill greps torsdagen 26 juni inne på Saab Microwave av en vakt och överfördes senare till Mölndalspolisen. Förutom den handgripliga desarmeringen har plogbillsgruppen även planterat fikon inne på den militära fabriken.

— Ett gammalt profetord från Mika sätter oss i rörelse, berättar Ulla Røder. Vi smider svärd till plogbillar. Vi protesterar inte mot Microwaves eldledningssystem eller att de sägs vara femte störst i världen på krigsradar. Vi väljer bort protesten eftersom den blir reaktiv och negativ. Det är tid för ingripande och positivt skapande.

Profetcitatet från Mika återfinns längre ned i faktadelen.

— Vi har möjligheten att gripa in, menar Ulla Røder. Det blir därmed en plikt när det finns våld och nöd i världen. Vi använder ickevåld. Däremot menar jag, till skillnad från min vän Per, att vi inte utför civil olydnad. Vi upprätthåller internationell lag! Det är Saab Microwave som bryter mot lagen genom att med eldledningssystem ha deltagit i Irakkriget.

— Blivande upphöjt till två, som står mitt i vårt namn, ser kanske lite märkligt ut, säger Per Herngren. Det växter fram ur att vi under torsdagens aktion samarbetar med Deleuze-forskare i Göteborg. Forskarna undersöker tillsammans med oss hur motstånd och Deleuze filosofi kan sätta fart på varandra. Deleuze betonar det dubbla blivandet: Vi ska skapa skapande! Inte något färdigt. Motstånd och filosofi är ständiga processer som inte ger färdiga resultat. Deleuze tvingar oss plogbillar att inte tänka den Stora Aktionen; istället för ändstationer är aktioner påfarter som sätter oss i rörelse. (Gruppens namn är Saab Microwave Blivande2 Plogbill)

Kontakt

När de är släppta kan Ulla Røder och Per Herngren nås på 070-88 77 211.
Ullas email: bur200854@hotmail.com

Bilder

Ulla Røder tog bilder med sin mobiltelefon vid den inledande fasen av plogbillsaktionen tisdagen 24 juni 2008:
http://ickevald.net/plogbill/vapeninspektion080624.htm

Ulla Røder klättrar in på Microwave, Mölndal, långfredagen 2006 för att plantera vin & fikonträd:
http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/pask20060414/P1010075.JPG

Per Herngren (svart kavaj) planterar vin & fikonträd inne på Saab Microwave 6 augusti 2007. Rättegången för vin & fikonträdsplanteringen blir 13 augusti 2008 kl 15, Mölndals Tingsrätt:
http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/bilder20070806.htm

Profetord i tre världsreligioner

”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne. Mika 4:3-4

Detta citat finns i texttraditionen från islam, kristendom och judendom.

Ulla Røder

Ulla Røder, 53 år från Danmark, avrustade delar till kärnvapenubåten Trident i Loch Goil i Skottland 1999 tillsammans med plogbillsgruppen Trident Three. De vann rättegången. Strax före andra Irakkriget 2003 avrustade Ulla Tornado-flygplan som skulle användas under angreppen mot folk i Irak. Ulla har suttit fängslad i lite över ett år för dessa och andra ickevåldsaktioner.

Per Herngren

Per Herngren har avtjänat 15 månader av ett åtta års fängelsestraff i USA för att tillsammans med sju andra i Pershing Plowshares avrustat Pershing II kärnvapenraket 1984. Under första Irakkriget 1991 avrustade han två Carlgustaf granatgevär på FFV i Eskilstuna. Per Herngren var med och startade plogbillsrörelsen i Europa. Han är 46 år och bor i Hammarkullen och arbetar som författare och ickevåldstränare. Hans böcker har utkommit på svenska, polska och engelska.

Plogbillsrörelsen

Plogbillsrörelsen har sedan 1980 under ett hundratal aktioner avrustat handeldvapen, flygplan och helikoptrar för västvärldens krig i tredje världen, kärnvapen och Trident-ubåtar. Enligt Per Herngrens inte helt exakta uträkning har plogbillsrörelsen med enkla smideshammare desarmerat mer sprängkraft än vad som använts under alla krig från stenåldern till idag. Första plogbillsgruppen bestod av katolska nunnor och präster. Idag deltar allt från ateister och agnostiker till buddhister.s

Arrangörer

Plogbillsaktionen 26 juni 2008 är ett samarbete mellan Saab Microwave Blivande2 Plogbill, Fikonträdet – Svenska Freds i Göteborg, Deleuze & Guattari Forskargrupp i Göteborg, samt Kristna Freds Smeder. Länkar

Fakta om Saab Microwaves delaktighet i Irakkriget:

http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/FaktaSaabMicrowave.htm

Hemsidor för Saab Microwave Blivande2 Plogbill

http://ickevald.net/plogbill/

Plogbillsrörelsen i Sverige

http://www.plowshares.se/


Farwell to Arms

Sidans topp