Plogbillsgruppen Dansa och Sjung
Till plogbillsrörelsens sida Startsida Nyheter Bilder Aktiv

Nyheter

Information 2006-05-29

Vapeninspektionsgruppen har haft möte 8 - 10 maj på Öland. Vi utvecklade då en ny teori som kan vara till hjälp för att bättre förstå vapeninspektörer och desarmerares arbete.

Rutinaktivist-teorin

Teorin beskriver vilka tre element som tillsammans skapar förutsättningen för att en avrustning (desarmering) ska genomföras.

Rutinaktivistteorin

Om något av de tre elementen saknas kommer en avrustning ej att ske.

Vapeninspektörernas huvudfokus är att lokalisera lämpliga vapen och analysera vad som krävs för att passera eventuella fysiska hinder, till exempel låsta dörrar, stängsel, vattendrag, och bevakningssystem.

Indirekt arbetar vapeninspektörerna också med att motivera desarmerarna, genom att visa på möjligheter och bygga upp stöd för en kommande desarmering/avrustning.

Teorin är givetvis en förenkling. Eftersom vapeninspektionen i sig kan vara en civil olydnadsaktion innehåller den många andra aspekter som kommunikation, dialog, utmaning av rädslor och så vidare. Men det har också fördelar att den är tydlig och enkel. Och den verkar täcka ett minimum av vad som behövs för en avrustning.

Hälsningar från Ulrika och Igge 

Sidans topp