Plogbillsgruppen Dansa och Sjung
Till plogbillsrörelsens sida Startsida Nyheter Bilder Aktiv

Nyheter

Kort rapport från rättegången 15 december och Festival av Hopp

Åklagaren krävde fängelse för Ulrika Hävres vapeninspektion

Under rättegången mot Ulrika Hävre och Igge Olsson menade åklagaren att eftersom det var en förberedelse för ”avrustning” och ”plogbillsaktion” så bör domstolen ge fängelse. Åklagaren gav en bra och nyanserad bild av plogbillsrörelsens syfte och använde konsekvent ord som ”avrustning” och ”plogbillsaktion”. Han använde aldrig vandalism eller direkt negativa ord.

Ulrika förklarade under sakframställan att om man under vapeninspektionen hittar vapen som ska säljas till krig så kan en plogbillsgrupp avrusta dessa vapen med hjälp av informationen från vapeninspektioner. Under inspektionerna, berättade hon, tar hon reda på vägen till vapnen och hur de är förvarade och bevakade. Ulrika har varit ”chef” för plogbillsrörelsens vapeninspektioner under 2003-2004.

Igge försökte argumentera för att en opinion mot krig inte räcker för att avrusta vapen. Det krävs också direkt folklig avrustning med hjälp av exempelvis hammare. En opinion mot krig som inte också avrustar vapen som säljs till kriget talar, enligt Igge, emot sig själv och blir till dubbelmoral.

Festival av Hopp och Ny vapeninspektion

Under två dagar kring rättegången ordnades Festival av Hopp. Syftet var att göra rättegången till ett positivt möte där vi inriktade oss på möjligheter. Vi använde oss av plogbillsrörelsens metod med högläsning och textreflektion i runda. På så sätt blev alla som kom aktiva, och vi undvek att ha den passiviserande maktrelationen föreläsare-publik.

Strax före rättegången gjorde fem deltagare ytterligare en vapeninspektion där vi fick bra samtal med vakter. Vi försökte att inte tänka på vakterna som ”dom” utan som en del av vapeninspektionen.

Cirka trettio personer deltog i de två dagarna Festival av Hopp som ordnades kring rättegången. En repressant från Israels fredsrörelse deltog under hela Festival av Hopp samt även i vapeninspektionen.

Festival av Hopp organiserades av Vapeninspektionsgruppen, Plogbillsgruppen Dansa & Sjung, Fikonträdet – motståndskommunitet i Hammarkullen och Kristna Freds Smeder.

Per Herngren, den 16 december 2004

  

Sidans topp