Bild på grupen/länk till hemsidan    

trident 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bildlänk till Svärd till Plogbillar bröd inte bomber / trident 2000

 

 


Bildlänk till hemsidan

    Om kampanjen

Trident Ploughshares 2000
- en kampanj för en kärnvapenfri värld

 

Vad är Trident?

I Skottland, nära Glasgow, finns baserna för Storbritanniens kärnvapenstyrka. Den består av tre (inom kort fyra) ubåtar som var och en bär 96 stycken kärnvapenspetsar. Var och en av dessa är 8 gånger kraftigare än bomben som fälldes över Hisroshima. Tridentsystemet är både en del av NATO:s kärnvapenstyrka och kan användas självständigt av Storbritannien. Efter det kalla krigets slut har man tvingats finna nya skäl för att bevara kärnvapnen. Storbritannien säger nu att kärnvapen krävs för att försvara brittiska intressen, som enligt regeringen består av den brittiska handeln, sjövägar som används för denna handel, råvaror från utlandet och brittiska investeringar utomlands. 

Vad säger internationell lag?

Den internationella domstolen i Haag utredde, på förfrågan av FN, om det någon gång kunde vara förenligt med internationell lag att använda eller hota med att använda kärnvapen. Svaret som offentliggjordes den 8 juli 1996, kommer att få stora konsekvenser för synen på kärnvapen. Domarna var eniga om att det generellt är olagligt att hota med eller att använda kärnvapen. Även om denna dom ej är bindande så är den något de nationella domstolarna ej helt kan bortse ifrån. 

En kampanj för avrustning

Kampanjen börjar med några månaders förhandling, bl a med representanter från brittisk regering och militär samt NATO. Om förhandlingarna ej leder fram till beslut om avrustning, kommer aktivisterna att börja med sina civilolydnadsaktioner från och med den 11 augusti. Aktionerna innebär att vi på ett ickevåldsligt och ansvarsfullt sätt försöker att oskadliggöra Tridentsystemet. Målet med kampanjen, där ett stort antal plogbillsgrupper från olika länder deltar, är en total avrustning av ubåtarna till år 2000. Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber samarbetar med TP 2000
 

Civil olydnad

I kampanjen kommer bl a civil olydnad att användas. Civil olydnad är en öppen handling som grundar sig på ickevåld. Handlingen är olaglig och har som syfte att förändra eller bevara en företeelse i samhället. Civil olydnad är inte att sätta sig över lagen. Även om lagen bryts så ignoreras den inte. 
 

Tidigare plogbillsaktioner

Sedan 1980 har ett 60-tal plogbillsaktioner genomförts där vapen har avrustats. Reaktionerna från myndigheterna har varit skiftande, men i juli 1996 frikändes en plogbillsgrupp som avrustat ett hawk-plan avsett för export till Indonesien. Tridentkampanjen är den första där flera plogbillsgrupper samarbetar med syfte att avrusta ett speciellt vapen. 
 

Internationell uppslutning

Hittills (april -98) har tjugo grupper anmält sig till kampanjen. Grupperna kommer från England, Skottland, Belgien, Finland och Sverige. Fler människor har anmält sig villiga om tillräckligt många deltar. 
Vi behöver din hjälp inte bara som aktivist. Vi behöver också hjälp med t ex arrangörskap, mediaarbete och förstås ekonomiskt. 
 
 

Riktlinjer för kampanjen

All vår verksamhet är öppen och offentlig. En verklig dialog mellan människor kan komma till stånd.

Vi grundar oss på ickevåld. Det innebär att handla så att någon annan inte riskerar att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld.

Respektfullhet. Vi kommer att bemöta alla inblandade med ärlighet och respekt.

Vängrupper. Varje aktivist måste vara medlem i en vängrupp, ha registrerat sig hos koordineringsgruppen och ha genomgått en tvådagars ickevåldsträning. Alla aktivister har också skrivit under ett åtagande om avrustning av tridentsystemet.

Alkohol och andra droger är förbjudna under alla samlingar.
Alla deltagare förbinder sig att respektera de olika överenskommelser som görs under kampanjens gång.
 
 

Övrig information om Trident Ploughshares 2000

Den svenska samordningsgruppen, Sven Myrehed, 08-669 63 30

Trident Ploughshares 2000
42 - 46 Bethel Street 
Norwich 
Norfolk 
NR2 1NR 
Britain 
Tel (+44 1603) 611953 
Fax (+44 1603) 666879 
Email: reforest@gn.apc.org
URL: http://www.gn.apc.org/tp2000/
Press contacts David MacKenzie & Pol D'Huyvetter August 10, 1998- August 25, 1998: Phone 01436-850488 and 01436-850220 
TP2000 Peace Camp, Peaton Wood, Coulport (North West of Glasgow) 

Svärd till plogbillar
Blomstigen 10 
424 37 Angered 
Tel: 031-330 62 42 
Mobil: 0704-59 16 33 
E-post: kontakt@plowshares.se
URL: http://www.plowshares.se

 

Till toppen av sidan